GIA VỊ NƯỚNG -QUAY

Bán các loại gia vị nướng, gia vị quay đặc biệt như hạt mắc khén, hạt dổi rừng, quả mác mật…